Termogrāfija

Termogrāfija ir infrasarkanā starojuma vizualizācija.To veic ar termālo attēlu veidošanas kameru,ko izmanto lai noteiktu siltuma noplūdes vietas ēkas siltumizolācijā. Iegūtos rezultātus var izmantot,lai uzlabotu siltumnoturību,apkures un ventilācijas sistēmu...
Termogrāfija ir infrasarkanā starojuma vizualizācija.To veic ar termālo attēlu veidošanas kameru,ko izmanto lai noteiktu siltuma noplūdes vietas ēkas siltumizolācijā.

Iegūtos rezultātus var izmantot,lai uzlabotu siltumnoturību,apkures un ventilācijas sistēmu efektivitāti,kā arī pēc būvdarbiem noteiktu to kvalitāti.

Pasūtot termogrāfiju, jūs iegūsiet detalizētu pārskatu par katru ēkas vai iekārtas posmu.Termogrāfiju ēkās var veikt,kad ēkas iekšējā temperatūra no temperatūras ārā atšķiras vismaz par 10 grādiem.

Par Ekovati

Piedāvājam iestrādāt ar pūšamo iekārtu augstas kvalitātes ekoloģisko siltumizolācijas materiālu – ekovati. Šobrīd specializējamies divu veidu ekovates iestrādē, čehu „Climatizer Plus” un ekovate "Baltic Floc" kas ir guvušas atzinību un tiek plaši pielietotas ēku...