Ekovate

Siltumvadāmība 0,039-0,043 W/mK (atkarībā no iestrādes metodes) Lietošanas temperatūras amplitūda no -500C līdz 800C Mitruma absorbcija 8,8% pH līmenis 6,8 – 8,5 Iepakojums Polietilēna maisos (fasējums 13,6 kg maisā) Iestrādātā materiāla blīvums Ieteicamais materiāla...

Climatizer Pluss 13.6 kg

Siltumvadāmība 0,039-0,043 W/mK (atkarībā no iestrādes metodes)
Lietošanas temperatūras amplitūda no -500C līdz 800C
Mitruma absorbcija 8,8%
pH līmenis 6,8 – 8,5
Iepakojums Polietilēna maisos (fasējums 13,6 kg maisā)
Iestrādātā materiāla blīvums

Ieteicamais materiāla blīvums:

 • horizontālās virsmās ~ 27 kg/m³ (2 maisi)
 • slīpās virsmās ~ 41 kg/m³ (3 maisi)
 • vertikālās virsmās ~ 54 kg/m³ (4 maisi)

Optimālais materiāla blīvums atkarīgs no konstrukcijas, materiāla iestrādes veida un vēlamā siltumizolācijas slāņa biezuma.

Izejmateriāli Ekovate tiek izgatavota no avīžu papīra, kas ar speciālām apstrādes metodēm tiek pārstrādāts līdz ekoloģiski tīrai celulozes šķiedrai, kurai tiek pievienoti antipirīni un antiseptiķi.
Ražošanas procesa energoietilpība 0,16 kWh/kg
Ekoloģiskums
 • izejmateriāls – makulatūra
 • ražošanas procesā netiek piesārņota apkārtējā vide
 • siltinātāju var izmantot vairākkārt, pārstrādājot to
Sertifikācija
 • ISO 9001:2008 (kvalitātes vadības sertifikācija);
 • ISO 14001 (vides pārvaldības sertifikācija);
 • CE (Conformité Européne – “Apstiprināts Eiropā”);
 • ETA (European Technical Approval – “Eiropas tehniskais apstiprinājums”);
 • Materiāla ekoloģiskumu apliecina EKO marķējumi.

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Ekovate Balticfloc

Pielietojums

Celulozes izstrādājums Balticfloc ekovate ir piemērota bēniņiem un iekštelpu grīdām (horizontāliem pielietojumiem); divkārtainām sienām, jumtu un sienu rāmja konstrukcijām (vertikāliem un slīpiem pielietojumiem), iestrādājot sausu vai ar ūdeni apstrādātu masu.

Siltumvadītspējas koeficients
pie 10oC, W/mK, ʎD
0,039
Nosēdums, klase
Nosēdums, horizontāliem pielietojumiem,
klase
SH10
Nosēdums, vertikāliem un slīpiem pielietojumiem,
klase
SCo, biezums 100 mm
240 mm
Ugunsreakcijas klase C-s1, d0
Ilgizturība
Iestrādātā materiāla blīvums

Ieteicamais materiāla blīvums:

 • horizontālās virsmās ~ 27 kg/m³ (2 maisi)
 • slīpās virsmās ~ 41 kg/m³ (3 maisi)
 • vertikālās virsmās ~ 54 kg/m³ (4 maisi)

Optimālais materiāla blīvums atkarīgs no konstrukcijas, materiāla iestrādes veida un vēlamā siltumizolācijas slāņa biezuma.

Ugunsreakcijas klases ilgizturība Nemainās laikā
Siltumvadītspējas koeficienta
ilgizturība
NPD
Īslaicīgā ūdens uzsūce, klase NPD
Ūdens tvaiku pretestības
koeficients
NPD
Bīstamās vielu saturs NPD
Izturība pret koroziju, klase NPD
Pretestība pret pelējumu, klase NPD
Gaisa plūsmas pretestība, vērtība NPD
Degšana liesmas iedarbībā NPD
Skaņas absorbcijas koeficients NPD
Ugunsreakcijas klase
gala pielietojuma standartizētos
apstākļos, klase
NPD
Raksturlielums Deklarētā vērtība
Celulozes saturs 80%
Mitrums 6,5 +/-1
Siltumvadītspējas
koeficients 
ʎD=0,039/(m*K)
Ugunsreakcijas klase C-s1, d0
PH lielums no ūdens atlikuma 7,5 +/-1
Nosēšanās
 • horizontāliem pielietojumiem – 15%
 • vertikāliem pielietojumiem – 0%

Ekspluatācijas īpašību deklarācija
Balticfloc ekovates sertifikāts 

Beramā vate

Pielietojums Plūksnās sadalīta beramā akmens vate paredzēta bēniņu pārsegumu siltumizolācijas veidošanai jaunām un esošam ēkām, ar pūšamo ierīci. Iestrādes tilpums 0.555 m /paka. 1 paka/maiss paredzēts 2.78 m2 izolācijas izveidošanai 200 mm biezumā. Tehniskie dati...