Būvdarbi

Dzīvojamo,publisko, un ražošanas ēku siltināšana,būvniecība. Sagatavošanas darbi siltināšanai,laipu izgatavošana, Jumta ventilācijas izveide. Ēku apsaimniekošana. Celtniecība-remonts. Montāža-demontāža. Santehniskie darbi. Kanalizācijas...
  • Dzīvojamo,publisko, un ražošanas ēku siltināšana,būvniecība.
  • Sagatavošanas darbi siltināšanai,laipu izgatavošana,
  • Jumta ventilācijas izveide.
  • Ēku apsaimniekošana.
  • Celtniecība-remonts.
  • Montāža-demontāža.
  • Santehniskie darbi.
  • Kanalizācijas izbūve.

Termogrāfija

Termogrāfija ir infrasarkanā starojuma vizualizācija.To veic ar termālo attēlu veidošanas kameru,ko izmanto lai noteiktu siltuma noplūdes vietas ēkas siltumizolācijā. Iegūtos rezultātus var izmantot,lai uzlabotu siltumnoturību,apkures un ventilācijas sistēmu...